Abezimoto zemali bakhala ngezokuphepha emgwaqeni.

Zilungile Makhanya-Mkhize

Izikhulu zezinkampani ezithutha imali zithi umsebenzi wokunqanda isihlava sokuhlaselwa kwezimoto zemali emgwaqeni ngeke zikwazi ukuwenza zizodwa kodwa kumele kusetshenziswane.

Lezikhulu zisePhalamende emini nje, lapho zivele khona phambi kwemidi elibhekelele ukusebenza kwamaphoyisa ukuyokwethula izikhalo zazo ngelenkinga edla lubi ezweni. Oyisikhulu esiphezulu sakwa Fidelity Group, uWahl Bartmann,  uthi bayakuncoma ukusebenza kwamaphoyisa kodwa akwanele ngoba afika emva kwesikhathi umonakalo usuvele wenzekile.

Izigameko zokuhlaselwa kwezimoto zemali kubulawe nabashayeli nonogaba bazo, sezinyuke kakhhulu selokhu kuqale lonyaka. Iningi lazo zenzeka esifundazweni iGauteng nase Eastern Cape. "Kunzima ukuvikela abasebenzi bethu kulezigilamkhuba uma lungekho usizo esiluthola emaphoyiseni kusenesikhathi" kusho uBartmaan. Khonamanjalo izinyunyana ezibhekelele amalungelo abasebenzi kulemboni, kanye nalezo zezokuthutha, nazo sezizwakalisa ulaka lazo ngokuphepha kwamalungu azo. 

Zithi uhulumeni kuzomele enze imizamo ethize ukusiza kulemboni, yize isingethwe izinkampani ezizimele, kodwa impilo yabantu kumele inakekelwe.

Share