I-NFP Ithi Lwayishaqisa Olekwesula Kuka Gumbi

-Sanelisiwe Dlangamandla

I-NFP kulesifundazwe ithi ukuxebuka eqenjini uma kunezinkinga akusiso isisombululo sezinkinga kodwa kuqala ezinye.

Usihlalo waleliqembu kulesifundazwe uVikizitha Mlotshwa usho kanje kulandela ukuthi obeyisekela sihlalo waleliqembu kuzwelonke uBheki Gumbi ashiye kuleqembu ebese eqale elakhe iNational People's Front.

UMlotshwa uthi ukuhamba kukaGumbi ngoba nakhu engeneme ngesikhundla asithola engqungqutheleni yokukhetha ubuholi baleliqembu eNew castle kwabashaqisa ngoba wathola isikhundla esikhulu kabi.

"Wayengenele isikhundla sokuba usihlalo kazwelonke weNFP wahlulwa ngamavoti uMnuzane uGwala wathola esikasekela sihlalo kodwa siyazi ukuthi ubengeneme ngalokho....." kunaba uMlotshwa.

Kanti uGumbi ekhuluma nezindaba ze Gagasi usenqbile ukuphawula ngezizathu ezimholele ukuba ashiye iNFP kodwa uthi usefuna ukuqhubeka nempilo.

"Isikhathi sesifikile ukuthi ngihola elami iqembu angizukugxila kakhulu ezizathwnini zokushiya kwami kwi NFP..."kuchaza uGumbi.

 

Share