Imeya isisola izimenenja zomkhandlu ngokungakwazi ukwenza umsebenzi.

Imeya kamasipala wakwaDukuza enyakatho yeTheku uRircado Mthembu, isisole izimenenja zalomasipala ngokungakwazi ukwenza umsebenzi eziqashelwe wona.

uMthembu uthi kunabasebenzi abaxhaphaza uhlelo lwe-overtime ngoba befuna ukuhola imali eningi.

Uthi kade baqala ukubona izigameko ezifana nalezi, nathi njengamanje sebebheke ukuqeda ngazo kukhucululwe nalabo abaxhaphaza loluhlelo.

Imibiko yabezindaba isiveze ukuthi abasebenzi balomasipala abasithokozeli neze isinqumo sikaMthembu sokuvimbela ukuba basebenze isikhathi esengeziwe.

"Ngeke sivumele isimo esifana nalesi ukuba siqhubeke, ngoba singacekela phansi isimo somkhandlu waKwaDukuza" Kusho uMthembu.

Share