Ma Winnie's body leaves her Orlando home.

Usuku lwanamuhla selungenile emabhukwini omlando walelizwe  njengosuku lokufihlwa kwengqalabutho yomzabalazo uWinnie Madikizela Mandela uMama Wesizwe.

Abanye sebeluchaze lolusuku njengelokubungaza impilo yakhe njengomzali, isishoshovu somzabalazo, umeluleki kanye nomuntu wesifazane owakwazi ukumelana nobunzima ngaphandle kokuphonsa ithawula.

uMama uWinnie uzobekwa endaweni yakhe yokugcina emathuneni ase Fourways  nokuwuhlelo oluzohanjelwa ngamalungu omndeni kuphela uma sekuphothulwe inkonzo eOrlando Statium eSoweto.

Izinkumbi zabantu sezithelekile kulenkundla ukuzopheleza lesishoshovu esihlonishwe ngomngcwabo wesizwe osezingeni lokufihlwa komengameli bezwe iCategory 1.

Oyilungu lesigungu esiphezulu seANC nophinde abe ngungqongqoshe wezasekhaya uMalusi Gigaba, usexoxe nabeSABC ngobuhlungu anabo ngalolusuku.

Umakadebona we ANC nowachitha isikhathi noNelson Mandela eRoben Island, uAndrew Mlangeni, uthi izwe malimdedele manje uMama wesizwe ayophumula ngoxolo.

-Zilungile Mkhize

Share