UCele Uthi Amaphoyisa Azibophezela Ekuvikeleni Umphakathi

Sanelisiwe Dlangamandla

Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uBheki Cele uthi amaphoyisa uma eqashwa asayina isivumelwano esiwabophezelayo ukuba avikele umphakathi ngayoyonke indlela.

UCele usho kanje ekhuluma nabezindaba kwi 100menmarch ePitoli , nebihlose ukulwisana nesihlava sokubulawa nokuhlukunyezwa kwenzalabantu kanye nezingane kuleli.

UCele uthi yize ehleze ezwa izikhalo ngendlela amanye amaphoyisa azishaya ngayo indiva lezigameko kodwa iningi lawo liyasifeza lesisithembiso.

"Ngiyazi ukuthi kukhona izikhalo ngamaphoyisa angawathatheli phezulu lamacala amanye asebenzisana nezigebengu kodwa iningi lawo liyawenza umsebenzi..."kuchaza uCele.

Share