More featured topics

Usuku lwanamuhla selungenile emabhukwini omlando walelizwe  njengosuku lokufihlwa kwengqalabutho yomzabalazo uWinnie Madikizela Mandela uMama Wesizwe.

Abanye sebeluchaze lolusuku njengelokubungaza impilo yakhe njengomzali, isishoshovu somzabalazo, umeluleki kanye nomuntu wesifazane owakwazi ukumelana nobunzima ngaphandle kokuphonsa ithawula.

14/04/2018

Izinkumbi zabantu seziqalile ukutheleka enkundleni yezemidlalo iOrlando eSoweto Gauteng  njengoba esikhathini esingange hora kulindeleke iqala inkonzo yomngcwabo kaWinnie Madikizela Mandela.

Lesishoshovu somzabalazo, sishone ngomhlaka 2 April kulandela ukuxinwa ukugula kanti kulindeleke sibekwe endaweni yaso yokugcina ... emathuneni eFourways Memorial Park.

14/04/2018

IFP leader Inkosi Mangosuthu Buthelezi says the late Winnie Madikizela-Mandela will remain a Gilmour of hope for decades to come as many will remember her personal sacrifices for the country's freedom.

Buthelezi has been addressing mourners at the official memorial of Mama Winnie in Orlando Gauteng.

11/04/2018

South African Communist Party general secretary Blade Nzimande says as communists they are interested in knowing how power is being used by the ANC led government.

Nzimande had been addressing delegated attending the commemoration of former SACP leader Chris Hani's death.

Hani was killed on 10 April 1993 outside his home in Johannesburg.

10/04/2018

Deputy President David Mabuza has paid tribute to struggle icon Solomon Mahlangu. 

The late uMkhonto Wesizwe soldire was executted on this day in 1979.

Today marks the 39th anniversary of his execution at the age of 22.

06/04/2018

Pages