More featured topics

Cosatu/Sanelisiwe

Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi iCosatu usukhuthaze intsha yakuleli ukuthi ivuke izibambele uma ibona amathuba emisebenzi engekho.

ICosatu ithi miningi imikhakha engadingi ukuthi uqashwe nje kuphela kodwa edinga ukuthi uzisebenze ukuze ugcine usuvulela nabanye amathuba emsebenzi.

11/06/2018

Cosatu/Sanelisiwe

Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi iCosatu usukhuthaze intsha yakuleli ukuthi ivuke izibambele uma ibona amathuba emisebenzi engekho.

ICosatu ithi miningi imikhakha engadingi ukuthi uqashwe nje kuphela kodwa edinga ukuthi uzisebenze ukuze ugcine usuvulela nabanye amathuba emsebenzi.

11/06/2018

Lethiwe Mdluli

Izithunywa eziningi ze ANC kulesfundazwe ezihambele ingqungquthela yokukhetha ubuholi besifundazwe azizimukelanga kahle izindaba zokumiswa kokuqhubeka kwalengqugquthela yinkantolo ephakeme yase Pietermaritzburgh. 

Kusuke esinamathambo ngolwesihlanu lapho kuqhubeka khona inkomfa yeANC KwaZulu Natal . 

09/06/2018

The storm that hit the province in October 2017 damaged many hospital and clinic buildings resulting to shortage of working space and beds. 

The department says the process of repairing all the damage that was caused to buildings is currently under way.

Construction work is however causing further disruptions to working space and bed availability.  

06/06/2018

Zilungile Makhanya Mkhize

uHenri van Breda, nowatholwa enecala lokubulala amalungu omndeni wakhe uzogcinwa esitokisini kuze kube uyagwetshwa ngolwesine.

Lomlisa oneminyaka ewu 23 ubudala  waklabha ngembazo  wabulala abazali bakhe, kanye nomfowabo  waphinde wagengca nodadewabo ekhanda okumanje osenokuphazamiseka kancane emqondweni.

05/06/2018

Pages