More featured topics

By Lindelani Mbatha

Imeya yasenkandla uThami Ntuli usegqugquzele amadoda ukuba aqinisekise ukuvikela abantu besifazane.

uNtuli ukhulume kanje njengoba namhlanje ebehola imashi yamadoda elwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane.

19/07/2018

Zilungile Makhanya-Mkhize

The ANC in the province says its elective conference will help them come out stronger and more united as a party. 

The conference has opened at the Durban University of Technology and will run until Saturday, with thousands members anticipating the process of electing new leaders.

19/07/2018

Lethiwe Mdluli

Umgwaqo onguthelawayeka uN3 ngase New England ePietermaritzburg usuvuliwe nhlangothi zombili kulandela ukwenyuka kwentengo ka petrol kuleyandawo.  

Amaphoyisa omgwaqo kwaRTI athi nakuba sisekhona isiminyaminya, kodwa sekuyahambeka. 

18/07/2018

Lethiwe Mdluli

A farmer in his 80's has been killed in a shootout with the police at a farm in Bergville in the western part of the province.

17/07/2018

Pages