More featured topics

The Free Market Foundation says it believes that Tiger Brands’s Enterprise Foods and RCL Foods might not survive the current listeriosis scandal that has hit South Africa. 

A total of 948 laboratory-confirmed cases of the food-borne disease and 180 deaths were recorded from January last year to March this year. 

07/03/2018

Former Eskom Chief Financial Officer Anoj Singh, says it was necessary for Eskom to conclude its transactions with Tageta on time,  to avoid emergency situations.

Singh has been testifying to the Parliament's Portfolio Committee on Public Enterprises in Parliament, investigating the mismanagement of state funds at Eskom.

24/01/2018

Eskom izama ukuxazulula izinkinga zezimali.

i-Eskom ithi inethemba lokuthi kuzothi kuphela usuku lwanamuhla ibe isines'xazululo sokuthi izoyithathaphi imali ezobaqhuba kuze kuphele unyaka wayo wezimali.

Lenkampani kahulumeni ibalwa nalezo ezibhekene nenkinga yezimali njengoba isike yazama kaningana kulezinyanga ezidlule ukuthola uxhaso lwemali ehovisini likamgcini mafa. 

19/01/2018

Trade union Nehawu has threatened to intensify its strike at the University of South Africa by mobilising its members at other universities.

Unisa staff affiliated to Nehawu went on strike at the institution's campuses in Durban, Maritzburg and Johanessburg ... demanding a 12-percent pay hike.

19/01/2018
Embedded thumbnail for ANC NEC Bheki Cele

Prior to the ANC elections, Alex Mthiyane had ANC NEC Bheki Cele on Indaba.

 

04/01/2018

Pages