Latest featured topic

Former Eskom Chief Financial Officer Anoj Singh, says it was necessary for Eskom to conclude its transactions with Tageta on time,  to avoid emergency situations.

Singh has been testifying to the Parliament's Portfolio Committee on Public Enterprises in Parliament, investigating the mismanagement of state funds at Eskom.

24/01/2018

More featured topics

Eskom izama ukuxazulula izinkinga zezimali.

i-Eskom ithi inethemba lokuthi kuzothi kuphela usuku lwanamuhla ibe isines'xazululo sokuthi izoyithathaphi imali ezobaqhuba kuze kuphele unyaka wayo wezimali.

Lenkampani kahulumeni ibalwa nalezo ezibhekene nenkinga yezimali njengoba isike yazama kaningana kulezinyanga ezidlule ukuthola uxhaso lwemali ehovisini likamgcini mafa. 

19/01/2018

Trade union Nehawu has threatened to intensify its strike at the University of South Africa by mobilising its members at other universities.

Unisa staff affiliated to Nehawu went on strike at the institution's campuses in Durban, Maritzburg and Johanessburg ... demanding a 12-percent pay hike.

19/01/2018